کالای فیزیکی

تیشرت برند bonobo

تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
تیشرت برند bonobo
کالای فیزیکی

تیشرت برند bonobo

۲۵۸٫۰۰۰تومان
سورمه ای نوشته دار
سایز۱
اضافه به سبد خرید

تیشرت دخترانه نخ پنبه

جدول سایز

صورتی

اسمال:عرض سینه: ۵۵ قد: ۵۹ قد استین از یقه: ۳۶

لارج:عرض سینه: ۶۰ قد: ۶۲ قد استین از یقه:۳۸

ایکس لارج:عرض سینه: ۶۲ قد :۶۲ قد استین از یقه: ۳۹

سفید نوشته آبی

اسمال:عرض سینه: ۵۳ قد: ۵۸ قد استین از یقه: ۳۱

مدیوم:عرض سینه: ۵۷ قد: ۶۰ قد استین از یقه: ۳۳

لارج:عرض سینه ۵۹ قد: ۶۰ قد استین از یقه: ۳۳

ایکس لارج:عرض سینه: ۶۰ قد: ۶۱ قد استین از یقه: ۳۵

مشکی

اسمال:عرض سینه :۵۱ قد: ۵۸ قد استین از یقه: ۳۱

مدیوم:عرض سینه: ۵۵ قد: ۵۹ قد استین از یقه: ۳۳

سفید دخترو ماه

ایکس اس:عرض سینه: ۴۲ قد: ۵۵ قد استین از یقه:۲۶

اسمال: عرض سینه: ۴۴ قد: ۵۵ قد استین از یقه: ۲۸

مدیوم:عرض سینه: ۴۶ قد: ۵۷ قد استین از یقه: ۲۹

ایکس لارج: عرض سینه: ۵۰ قد: ۵۸ قد استین اززیقه:۳۰

سورمه ای نوشته دار

سایز۱:عرض سینه: ۵۴ قد: ۴۹ قد استین ازیقه: ۳۶

سایز۲:عرص سینه: ۵۸ قد: ۵۰ قد استین از یقه: ۳۶

پیام در واتساپ