کالای فیزیکی

تیشرت rebeliious

تیشرت rebeliious
تیشرت rebeliious
تیشرت rebeliious
تیشرت rebeliious
تیشرت rebeliious
کالای فیزیکی

تیشرت rebeliious

ناموجود
اضافه به سبد خرید

تیشرت نخ پنبه

اور

ایکس اسمال:عرض سینه:۴۶قد۶۳قد استین از یقه۲۸

اسمال:عرض سینه ۵۰ قد ۶۴ قد استین از یقه ۳۱

لارج:عرض سینه:۵۴قد۶۶قد استین از یقه:۳۳

۱ایکس لارج:عرض سینه:۶۰قد۶۷قد استین از یقه۳۵

۲ایکس لارج:۶۵قد۶۸قد استین از یقه۳۶

۳ایکس لارج:عرض سینه:۷۰قد۶۹قد استین از یقه۳۷

44ایکس لارج:عرض سینه:۷۴قد۷۱قد استین از یقه:۳۸

پیام در واتساپ