کالای فیزیکی

تیشرتrebellious

تیشرتrebellious
تیشرتrebellious
تیشرتrebellious
تیشرتrebellious
کالای فیزیکی

تیشرتrebellious

ناموجود
اضافه به سبد خرید

تیشرت نخ پنیه

ایکس اسمال:عرض سینه:۴۷قد۵۰قد استین ازیقه۳۵

اسمال:عرض سینه:۵۲قد۵۳قداستین ازیقه۳۶

مدیوم:عرض سینه:۵۳قد۵۴قد استین از یقه:۳۶

لارج:عرض سینه:۵۷قد۵۸قد استین از یقه:۳۶

ایکس لارج:عرض سینه:۶۲قد۵۹قد استین از یقه:۴۰

پیام در واتساپ